Jak napisać Statut szkoły

W zgodzie z zapisem w Karcie nauczyciela godziny ponadwymiarowe to wszystkie godziny zajęć dydaktycznych lub wychowawczych, które nauczyciel spędza z uczniami. Dyrektorzy szkół często mają problem z tym, jak rozliczać nauczycielom te godziny i w jaki sposób powinny być opłacane. W wielu szkołach nauczyciele spędzają z uczniami czas na dodatkowych zajęciach pomimo że nikt im za to nie płaci.

Czasem wyłącznie wtedy w trakcie indywidualnych zajęć niektórzy uczniowie są w stanie się czegokolwiek nauczyć. Poza rozliczaniem godzin nadliczbowych dla dyrektorów szkół problem stanowić może Statut szkoły. To najważniejszy dokument, który reguluje relacje szkoła – rodzice – uczniowie. W statucie zaprezentowany jest system oceniania, też ocen z zachowania. Statut szkoły musi określać jej rolę i zadania, zakres pracy nauczycieli i system rekrutacji nowych uczniów. Ułożenie statutu, który będzie realizował wszystkie wymogi prawne nie jest proste. Dlatego dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół biorą udział w szkoleniach, w trakcie których uczą się, jak ułożyć prawidłowo statut. Szkolenia dla pedagogów też mogą obejmować takie kwestie formalne, niemniej jednak najczęściej dotyczą metod pracy z uczniami. W obecnych czasach w szkolnictwie widoczny jest kryzys. Nauczyciele czują, że nie są wynagradzani adekwatnie do swojej roli. Widzi się w nich przewodników, najbardziej istotne po rodzicach osoby w życiu dziecka, tymczasem zarabiają grosze. Wielu nauczycieli uczy się przez kompletne życie – nauczyciele kończą dodatkowe studia a także szkolenia dla nauczycieli on-line, aby stale podnosić swoje kompetencje. Na prawdę często nauczyciel języka polskiego kończy dodatkowe studia, aby uczyć przedmiotów pokrewnych, np. wiedzy o społeczeństwie albo historii. Czasami nauczyciel biologii uczy również chemii. Sporo nauczycieli rezygnuje z pracy w szkole dbając o na zarobki. Sporo z nich czuje, że wynagrodzenia nie są adekwatne do ich zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego dyrektorzy szkół organizują nauczycielom bezpłatne szkolenia, aby co najmniej w ten sposób wynagrodzić im brak podwyżek.

Zobacz: Statut szkoły.