Odpłatność za usługi notarialne

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który wymaga wieloletniej nauki i zdawania skomplikowanych egzaminów. Notariusz łódź piotrkowska to zawód zaufania publicznego, w swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym i moralnym. Jest urzędnikiem, który sporządza dokumenty określane mianem aktów notarialnych.

Jest wiele spraw, w których obecność notariusza jest niezbędna. Kancelaria notarialna łódź może zająć się sporządzeniem testamentu. Testament notarialny ułatwia przekazanie majątku spadkobiercom. Przydaje się szczególnie w spornych sytuacjach, gdzie dochodzi do podziału ogromnego majątku a testator woli podzielić go przeciwnie niż wynika to z prawa dziedziczenia. Notariusz łódź bałuty sporządza także umowy przedmałżeńskie, czyli intercyzy. Rozdzielność majątkowa, która jest konsekwencją podpisania intercyzy znacznie upraszcza podział majątku po ewentualnym rozwodzie. Dzięki niej a dodatkowo małżonkowie nie odpowiadają odrębnym majątkiem za własne wzajemne zadłużenie. Odmiennie, niż w wypadku testamentu, nie ma sposobności sporządzenia intercyzy samodzielnie. Tylko dokumenty, które przygotowują notariusze w łodzi mają charakter aktu prawnego i są honorowane w sądzie i innych instytucjach publicznych. Jeszcze kilka lat temu w powszechnej świadomości podpisywanie intercyzy uznawane było za brak zaufania małżeńskiego. Ludzie, którzy obracają ogromnym majątkiem decydują się na nią nie dlatego, że boją się jego utraty w wyniku rozwodu, ale dlatego, ażeby móc go chronić w razie niepowodzenia w interesach. Jeśli jeden ze współmałżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek drugiego nie wchodzi w skład masy upadłościowej, czyli nie przepada. Notariusz łódź widzew za każdym razem doradzi swoim klientom, jakie zapisy zawrzeć w intercyzie, ażeby zabezpieczyć dorobek własnego życia. Pomoże również zmodyfikować zapisy tej umowy a także ją unieważnić, jeżeli będzie to opłacalne dla stron. Usługi notarialne w Polsce są płatne. Koszty ponoszone u notariusza regulowane są przez rozporządzenie dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Zobacz więcej: notariusz łódź widzew.