Co należy do kompetencji notariusza?

Profesjonalne usługi notarialne są konieczne częstokroć. Znacząca większość z nas kojarzy poświadczenie notarialne w przypadku zawierania umowy dystrybucji nieruchomości lub najmu okazjonalnego. Jednak nie są to wszystkie sytuacje oraz czynności, które wymagają obecności notariusza.

Warto więc zaznajomić się z dokładnością z zakresem działalności kancelarii notarialnej, by w sytuacjach wymagających poświadczenia notarialnego skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.
Notariusz – jakie usługi świadczy na rzecz klienta?
Na wstępie należy zaznaczyć, że notariusz Katowice zajmuje się obsługą prawną klientów prywatnych, jak również przedsiębiorstw a także spółek prawa handlowego. W związku z tym możemy zwrócić się o pomoc do kancelarii notarialnej w różnych sytuacjach. Obsługa notarialna przedsiębiorstw oraz spółek wiąże się między innymi z sporządzaniem protokołów z posiedzeń organów spółek prawa handlowego. Co więcej, notariusz katowice kreuje akty notarialne związane z przekształcanie spółek, ich łączeniem lub rozdzieleniem. Pomoc notarialna jest również konieczna w procesach upadłościowych, jak także w trakcie procesu sprzedaży przedsiębiorstwa. Bez wątpienia z usług notarialnych korzystają również osoby fizyczne. Poświadczenie notarialne jest niezbędne przy zawieraniu umowy dystrybucji nieruchomości. Wyłącznie wówczas umowa ma moc prawną, a jej zapisy mogą być egzekwowane przed sądem. Warto być świadomym również, że potwierdzenie notarialne powinno być niezbędnym elementem podpisywania umowy przedwstępnej. Bez poświadczenia notariusza nie ma ona mocy prawnej i nie można egzekwować jej postanowień. Kancelaria notarialna świadczy też usługi w zakresie wystawianie odpisów dokumentów. Para się również obsługą prawną przy zawieraniu umów takich jak intercyza. Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, która zakłada rozdzielność majątkową współmałżonków. Też w kwestii spraw spadkowych możemy liczyć na pomoc notariusza. Warto podkreślić, że notariusz Katowice stanowi szybsze a także wygodniejsze rozwiązanie w dochodzeniu swoich praw spadkowych niż w sytuacji rozstrzygnięcia sądowego. Poświadczenie notarialne nadaje dokumentowi moc urzędową. Do tej kategorii dokumentów zalicza się między innymi: pełnomocnictwa czy umowy użytkowania wieczystego.

Warto sprawdzić: notariusz Katowice.