Bezpieczne kosmetyki – jak je rozpoznać?

Wprowadzanie kosmetyków na rynek to proces nieprosty i wymagający spełnienia wielu zaleceń prawnych. Aby kosmetyk mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi przejść proces rejestracji a także zyskać pozytywną ocenę toksykologiczną i ocenę bezpieczeństwa. Jakie oczekiwania musi spełnić kosmetyk, ażeby mógł zostać dopuszczony do obrotu, i co trzeba zrobić, aby wprowadzenie kosmetyku na rynek odbyło się w zgodzie z prawem?
Przede wszystkim, kosmetyk musi być zgodny z wymaganiami określonymi w prawie.

W Polsce podstawowymi przepisami regulującymi wprowadzanie kosmetyków na rynek są Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kosmetyk musi być bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie może wpływać negatywnie na środowisko.
Właściciele kosmetyków mają obowiązek zarejestrować własne produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Rejestracja odbywa się w Priorytetowym Inspektoracie Sanitarnym, który kontroluje dokumentację złożoną przez posiadacza kosmetyku. W ramach dokumentacji właściciel musi przedstawić m.in. skład kosmetyku, sposób jego produkcji, metodę pakowania i etykietowania, a także ocenę bezpieczeństwa i stabilności kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić kosmetyk. Właściciel kosmetyku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny toksykologicznej oraz oceny bezpieczeństwa swojego produktu. Ocena toksykologiczna polega na analizie składników kosmetyku i ich wpływie na organizm człowieka. Ocena bezpieczeństwa jednakże polega na ocenie, czy kosmetyk może powodować dowolne skutki uboczne, np. podrażnienia skóry czy alergie.
Pozytywna ocena toksykologiczna i ocena bezpieczeństwa to podstawowe wymagania, jakie musi spełnić kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek. Posiadacz kosmetyku musi również zadbać o prawidłowe oznakowanie swojego produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje o składnikach kosmetyku, sposób zastosowania, okresie ważności, a także nazwie i adresie producenta.

Warto zobaczyć: Cosmetosafe