Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jeśli pragniemy zwiększyć własną konkurencyjność na rynku pracy albo też otrzymać awans w pracy, to warto zadbać o rozszerzenie umiejętności a także uprawnień. Warto więc korzystać z dostępnych kursów oraz warsztatów, które pozwalają nam zwiększyć nasze kompetencje. Dużym zainteresowaniem cieszą się przykładowo uprawnienia budowlane.

Są to uprawnienia, które umożliwiają samodzielne wykonywanie prac technicznych związanych z projektowaniem lub także kierowaniem robotami budowlanymi. Warto wspomnieć jednakże o tym, że by zdobyć takie uprawnienia w pierwszej kolejności powinno się zdać egzamin.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim powinno się podkreślić, że do takiego egzaminu mogę podejść tylko osoby, które spełniają wymagania, które znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Te oczekiwania dotyczą zarówno stażu w biznesie budowlanej, a więc na przykład w biurze projektowym lub także na placu budowy, ale także posiadania dobrego tytułu naukowego kierunkowego, średniego albo wyższego. Jeżeli spełniamy oczekiwania dotyczące stażu a także tytułu zawodowego, to możemy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Takie egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest podobny w całym kraju. Są to zarówno sesje odbywające się latem, jak też zimą. Należy zaznaczyć, że egzamin w branży budowlanej podzielony jest na dwie części. Jest to część pisemna, czyli test. Jeżeli już uda nam się zdać tę część pozytywnie, to możemy podejść do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną. Jeżeli już zdamy obie części pozytywnie, otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są w postaci decyzji administracyjnej odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej. Warto dodać o tym, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń albo również w formie ograniczonej. Ograniczenia dotyczą zazwyczaj typowych małych budynków. Zasadniczo uprawnienia podzielone są na dwie główne kategorie, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także do kierowania robotami budowlanymi. O ile zatem chcemy rozszerzyć własne kwalifikacje w branży budowlanej, warto korzystać z kursu przygotowującego do egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.